.watch out.

Friday, May 3

KAMU RASA

Jangan musuh dengan perbezaan  

Jangan bangga dengan persamaan  

Jangan pernah takut dengan perbezaan  

Jangan pernah selesa dengan persamaan  

Keduanya penting  

Kehidupan perlukan keseimbangan  

Hilang kehidupan sekiranya keseimbangan hilang  

Seperti hidupnya manusia memerlukan oksigen  

Begitu juga dengan perbezaan dan persamaan  

Keduanya perlu ada untuk keseimbangan  

Adanya perbezaan menjadikan hidup lebih ceria  

Adanya persamaan menjadikan hidup bermakna  

Mahu hilang yang mana?  

Keceriaan hidup?  

Atau makna kehidupan?  

Cuba hilang satu  

Kamu rasa bagaimana.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...